شناسایی درآمدهای پایدار توسط شهرداری و نقش آن در توسعه شهر ( نمونه موردی: شهر ارزوییه )

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 432

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

DCONF02_077

تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1397

چکیده مقاله:

یکی از ارکان اساسی توسعه پایدار، شناسایی منابع پایدار است و توسعه شهری پایدار را در همین چارچوب می توان مطرح نمود. توسعه پایدار حالت تعادل و توازن میان ابعاد مختلف است که هدف آن بهبود بخشیدن به شرایط کیفی زندگی انسان است. هدف تحقیق بررسی و ارزیابی توسعه پایدار در قالب شناسایی درآمدهای پایدار در مناطق سه گانه (کشاورزی، صنعت، معادن) شهر ارزوییه در ابعاد اجتماعی، خدمات شهری و کالبدی است. روش تحقیق در این مقاله روش توصیفی تحلیلی است. همچنین، جهت دستیابی به این هدف از ضریب تغییرات شاخص ها برای میزان توزیع توسعه پایدار و جهت میزان تاثیرگذاری شاخص های منتخب بر روند توسعه پایدار در شهر ارزوییه نیز برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است. برای مشارکتی کردن برنامه ریزی آتی به وسیله نظرخواهی از جامعه آماری موجود در ناحیه مورد مطالعه (متشکل از دو گروه مسیولان فعال در سازمان فرمانداری و شهرداری به صورت مجزا ) با هدف جمع آوری اطلاعات و نظرات مسولان و کارشناسان به منظور تسهیل فرآیند حل معضل و با استفاده از بکارگیری روش نمونه گیری جامعه آماری مشخص تعداد نمونه های آماری این پژوهش را به صورت ذیل انتخاب شد. از بین جامعه آماری مشخص 390 نفری کارکنان سازمان فرمانداری (210 نفر ) و شهرداری ( 180 نفر ) شهرستان ارزوییه با استفاده از فرمول مورگان با جامعه آماری مشخص، در این امر مارایاری کردند. پس از محاسبه به این نتیجه رسیده شد که مناطق سه گانه شهر ارزوییه از لحاظ میزان برخورداری از شاخص های منتخب توسعه متفاوت بوده همچنین، بین شاخص های منتخب و روند توسعه پایدار در شهر ارزوییه رابطه معناداری وجود دارد به طوری که تمامی شاخص ها تاثیر مستقیمی بر روند توسعه پایدار این شهر داشته اند. در نگارش حاضر، پس از بررسی منابع درآمدی شهرداری مشخص شد عوارض کشاورزی و عوارض جاده ای عمده منابع درآمدی پایدار برای شهرداری محسوب می شود که ساختار نامناسب تخصیص اعتبارات عمرانی شهرداری با توجه به پایین بودن میزان درآمد پایدار شهرداری را در انجام وظایف و خدمات رسانی مناسب به شهروندان دچار مشکلات عدیده کرده است.

نویسندگان

ناهید جعفرقلیخانی

دانشجوی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان، ایران

شهرام مینوئی

مدیر گروه ارشد برنامه ریزی شهری و طراحی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان، ایران