شبیه سازی اجزا محدود تاثیر تغییر فاز متالورژیکی،پیشگرم بر توزیع تنش های پسماند درجوشکاری فولادX70

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 589

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

INCWI18_027

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397

چکیده مقاله:

تنشهای پسماند از جمله پیامدهای ناشی از جوشکاری ذوبی میباشند که همواره سبب کاهش عمر کارکرد قطعات و نیز عدم انطباق مناسب اجزای جوشکاری شده میگردند. سرعتهای متفاوت گرمایش و سرمایش در حین فرآیند جوشکاری سبب ایجاد فازهای متفاوت شده که در تغییر مقادیر تنشهای پسماند تاثیر میگذارند.در این تحقیق اثرتغییرات فازی و پلاستیسیته ناشی از آن و همچنین اثر پیشگرم از طریق شبیه سازی فرآیند جوشکاری TIGفولاد API 5LX70توسط تحلیلگرANSYSو سختی نیز مورد بررسی قرار گرفته شد. جهت اعتبار سنجی نتایج المان محدود، مقایسهای بین نتایج حاصل از شبیه سازیها با نتایج حاصل از متالوگرافی و اندازه گیری عملی تنش های پسماند به روشX-RAYانجام گرفت. نتایج حاکی از ضرورت در نظر گرفتن تغییر فاز و کاهش تنش پسماند با در نظر گرفتن موارد فوق و همچنین تاثیر نسبتا کم پلاستیسیته بر تنش پسماند است

نویسندگان

عاطفه نیسی

کارشناسارشد مهندسی دریا، دانشکده دریا، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

اسلام رنجبرنوده

استادیار دانشکده معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

مهدی ایرانمنش

دانشیاردانشکده دریا، دانشگاه صنعتی امیر کبیر