جایابی بهینه چندمنظوره SVC با استفاده از PSO

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 561

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ELCM02_090

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397

چکیده مقاله:

در این مقاله از الگوریتم مهاجرت پرندگان (Particle Swarm Optimization) و الگوریتم ژنتیک (Genetic Algorithm) جهت پیدا کردن مکان بهینه و اندازه مناسب جبران ساز توان راکتیو (Static VAR Compensator) استفاده شده است. بدین منظور یک تابع بهینه چند منظوره که شامل هر دو گزینه هزینه و عملکرد مطلوب بمنظور بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات شبکه می باشد، تعریف گردیده است. همچنین نصب بیش از یک SVC در شبکه بررسی گردیده است. روش ارایه شده برای یک شبکه 13 باسه مورد آزمایش قرار گرفته است و بهبود مطلوبی در پروفیل ولتاژ و تلفات بدست آمده است.

کلیدواژه ها:

الگوریتم مهاجرت پرندگان (PSO) ، جایابی SVC ، بهبود پروفیل ولتاژ ، الگوریتم ژنتیک (GA)

نویسندگان

وحید چاکری

کارشناسی ارشد برق - دیسپاچینگ فوق توزیع - معاونت بهره برداری برق منطقه ای تهران - تهران -ایران

سعید سلگی

کارشناسی برق -دیسپاچینگ فوق توزیع -معاونت بهره برداری برق منطقه ای تهران -تهران -ایران

علی خدری

کارشناسی برق -دیسپاچینگ فوق توزیع -معاونت بهره برداری برق منطقه ای تهران -تهران -ایران