بررسی نسبت آمونیوم به نیترات محلول غذایی بر ارتفاع ساقه و غلظت فسفر اندام هوایی ترخون (.Artemisia dracunculus L) در کشت بدون خاک

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 230

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SSCI15_156

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397

چکیده مقاله:

شکل نیتروژن مورد استفاده در محلول غدایی در کشت های بدون خاک بر رشد گیاه میتواند موثر باشد. این پژوهش بهمنظور تاثیر شکل نیتروژن بر رشد رویشی گیاه ترخون بصورت کشت بدون خاک انجام شد. این آزمایش بصورت طرح کاملاتصادفی در سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد روی گیاه ترخون در سال 95 انجام شد. نسبت آمونیوم به نیتراتمحلول غذایی شامل 6 سطح 100:0، 85:15، 70:30، 55:45، 40:60 و 75:25 درصد بود. نتایج نشان داد افزایش نیترات محلول غدایی تاثیر معنی داری روی ارتفاع و غلظت فسفر گیاه نداشته است.

نویسندگان

زهرا فتاحی وانانی

دانشجوی کارشناسی ارشد (سبزیکاری) گروه علوم باغبانی دانشگاه شهرکرد

رحیم برزگر

استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه شهرکرد

کرامت الله سعیدی

استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه شهرکرد