بررسی نسبت آمونیوم به نیترات محلول غذایی بر رشد رویشی ترخون (.dracunculus Artemisia L ) در کشت هیدروپونیک

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 567

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SSCI15_113

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397

چکیده مقاله:

شکل نیتروژن مورد استفاده در محلول غدایی در کشت های هیدروپونیک بر رشد گیاه میتواند موثر باشد. این پژوهش بهمنظور تاثیر شکل نیتروژن بر رشد رویشی گیاه ترخون بصورت هیدروپونیک انجام شد. این آزمایش بصورت طرح کاملاتصادفی در سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد روی گیاه ترخون در سال 95 انجام شد. نسبت آمونیوم به نیتراتمحلول غذایی شامل 6 سطح 0، 100، 85:15، 70:30، 55:45، 40:60 و 75:25 درصد بود. نتایج نشان داد افزایش نیترات محلول غذایی تا 30 درصد نیتروژن کل منجر به افزایش معنی دار تعداد شاخه های جانبی گیاه شد و تاثیر معنی داری رویوزنتر و خشک اندام هوایی نداشته است.

نویسندگان

زهرا فتاحی وانانی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی (سبزیکاری) دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

رحیم برزگر

استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

کرامت الله سعیدی

استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد