اثر عصاره های هیدروالکی برگ سبز گندم بر گلوکز خون در موش سوری دیابتی شده با آلوکسان

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 384

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NFRANR01_512

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: بیماری دیابت یکی از شایع ترین بیماری های سیستم غدد درون ریز بدن محسوب می شود که براساس پیش بینی های به عمل آمده شیوع آن در جوامع انسانی افزایش خواهد یافت. دیابت شیرین شامل 4 گروه است که دو گروه شایع آن دیابت نوع یک یاوابسته به انسولین و دیابت نوع دو یا غیر وابسته به انسولین است هدف از مطالعه حاضر ارزیابی اثر عصاره ی هیدروالکلی برگ سبز گندم بر گلوکز خون در موش سوری دیابتی شده با آلوکسان می باشد. مواد و روش کار: در این تحقیق 40 سر موش سروی نر با میانگین وزنی 20-25 گرم در هشت گروه 5 تایی به ترتیب زیر مورد ازمایش قرار گرفتند گروه شاهد گروه کنترل شم، گروه تجربی مت فورمین 60mg/kg گروه تجربی عصاره برگ سبز گندم mg/kg 100، گروه تجربی عصاره برگ سبز گندم mg/kg 200، گروه تجربی عصاره برگ سبز گندم mg/kg 400، گروه ترجبی عصاره برگ سبز گندم mg/kg 800، گروه تجربی عصاره برگ سبز گندم mg/kg 1000، در تمام گروه ها در ابتدای مطالعه گلوکز خون اندازه گیری شد، بعد در گروه کنترل و گروه های تجربی با تزریق آلوکسان مونوهیدارت با دوز mg/kg120 به صورت داخل صفاتی ایجاد شد 5 و 12 . در طول تحقیق گروه کنترل و گروه های تجربی به مدت 10 روز ترکیبات ذکر شده را به صورت داخل صفاتی دریافت نمودند و 48 ساعت بعد از تمامی گروه های تجربی به مدت 10 روز ترکیبات ذکر شده را به صورت داخل صفاتی دریافت نمودند و 48 ساعت بعد از تمامی گروه ها از طریق بی هوشی و داخل بطنی خونگیری به عمل آمد و گلوکز خون اندازه گیری شد. 10 و 20 نتایج کمی به دست آمده از این تحقیق توسط آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی بین گروه های مورد مطالعه در سطح معنی دار p<5% مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نتایج این نشا داد که تغییرات گلوکز خون گروه های عصاره های برگ سبز گندم و مت فورمین در مقایسه با گروه کنترل مثبت و منفی در سطح احتمال 5% معنی دار می باشد و در تمامی گروه های تحت مطالعه میزان قند خون در مقایسه با گروه کنترل مثبت به شدت پایین آمده به گروه کنترل منفی نزدیک شده است. P<5% همچنین در دوزهای 100، 200، 800، 1000 میلی گرم کاهش قند خون بهتر از گروه مت فورمین بوده است P<5% نتیجه گیری و پیشنهادات : براساس یافته های فوق می توان گفت که عصاره برگ سبز گندم در کاهش قند خون موش های سوری دیابتی موثر بوده و می تواند به عنوان یکی از گزینه های مطرح در درمان این بیماری مطرح باشد.

نویسندگان

پریسا تاتی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه بیوشیمی، دانشکده بیوشیمی واحد اهر ، دانشگاه آزاد اسلامی اهر ایران

اسد اسدی

گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی واحد میانه دانشگاه آزاد اسلامی میانه ایران

رسول شریفی

گروه بیوشیمی دانشکده بیوشیمی واحد اهر دانشگاه آزاد اسلامی اهر ایران

حسن نورافکن

گروه گیاهان دارویی دانشکده کشاورزی واحد میانه دانشگاه آزاد اسلامی میانه ایران