تاثیر عرض کانال هادی بر نحوه شسته شدن خاکریز شسته شونده

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 421

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IHC16_166

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397

چکیده مقاله:

روگذری یکی از رایج ترین دلایل شکست سدها مخصوصا سدهای خاکی است که ممکن است همراه با تلفات جانی و خسارت های مالی زیاد باشد. فیوز پلاگ به عنوان شیر اطمینان برای محافظت از سد در برابر خرابی های فاجعه بار ناشی از روگذری جریان آب بکار می رود. در این تحقیق با استفاده از انجام تست های آزمایشگاهی تاثیر عرض کانال هادی بر نحوه تخریب و شسته شدن فیوز پلاگ همگن غیرچسبنده مورد بررسی قرار گرفته است. نکته حایر اهمیت در این تحقیق برای شبیه سازی هرچه بیشتر این فرآیند با واقعیت، ثابت نگه داشتن تراز آب در طول مدت روگذری جریان و تخریب سازه می باشد. نحوه و مکانیزم تخریب، نرخ شستشوی مصالح خاکریز و هیدروگراف خروجی حاصل از روگذری جریان ناشی از تغییر عرض کانال هادی از نتایج این مطالعه آزمایشگاهی می باشد.

کلیدواژه ها:

فیوز پلاگ خاکی (خاکریز شسته شونده) ، فرآیند فرسایش ، مدلسازی آزمایشگاهی ، روگذری جریان

نویسندگان

مصطفی نشاسته گر

دانشجوی دکترای هیدرولیک، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست-

علی اکبر صالحی نیشابوری

استاد دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست،

فرزین نصیری صالح

استادیار دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست،

مسعود قدسیان

استاد دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست،