توان مهار شده حاصل از نوسانات دو سیلندر با آرایش پشت سرهم

سال انتشار:

1396

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

364

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IHC16_004

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397

چکیده مقاله:

حرکت ناشی از جریان پدیده ی است که اغلب در سازه های بلند و باریک که در معرض جریان عرضی هستند، رخ می دهد. ارتعاش ناشی از گردابه ها و گالوپینگ رایج ترین پدیده ها در حرکت ناشی از جریان هستند که در مبدل گردابه به دلیل اثر متقابل لایه ی برشی و کف آب سیلندر بالادست رخ می دهد. این مقاله اثر فاصله ی دو سیلندر زبر دایره ای پشت سر هم بر حرکت ناشی از جریان بررسی شده است. توان مهار شده برای سیلندر بالادست، پایین دست و مجموع انرژی استخراج گردیده است. معمولا با افزایش سرعت توان مهار شده در منطقه ی گالوپینگ افزایش می یابد، اما برخلاف انتظار در محدوده ی سرعت های بین 0.9 و 1.3 متر در ثانیه، یک افت یا یک پرش ناگهانی دیده می شود. هدف این مقاله، یافتن علت این تغییرات و ارتباط آن با فاصله ی بین دو سیلندر می باشد. نتایج نشان می دهد، افزایش فاصله ی دو سیلندر بر الگوی جریان بین دو سیلندر و درنتیجه افت ها و پرش ها موثر است.

کلیدواژه ها:

سیلندر پشت سرهم ، توان مهار شده ، ارتعاش ناشی از گردابه ها ، گالوپینگ

نویسندگان

ویداآتشی
ویدا آتشی

دانشجوی دکتری سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

مهدیقمشی
مهدی قمشی

استاد گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز