بررسی امکان و ادله ایجاد بدهی معوقات بانکی در نظام بانکی بدون ربا

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 526

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICIBIF01_024

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397

چکیده مقاله:

بحث معوقات و بطور کلی بدهی از بزرگترین معضلات و البته ایرادات نظام بانکی ایران محسوب می شود. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر نمایان میگردد که میزان مطالبات غیر جاری به عنوان قسمتی از مقوله کلی بدهی) و رشد فزآینده آن در نظام بانکی ایران مورد مطالعه قرار می گیرد. تاکنون ادله متعددی چون عدم اعتبار سنجی، پایین بودن نرخ سود بانکی از تورم، شرایط نامناسب و رکود اقتصادی و ... به عنوان دلایل اصلی ایجاد معوقات در نظام بانکی ایران به عنوان یک نظام بانکی بدون ربا ذکر شده است که تا حدود بسیار زیادی از رویکرد و تحلیل به کار گرفته شده در این مقاله متفاوت می باشد.در این مقاله بر اساس روش تحلیلی-توصیفی، مبانی نظری بانکداری بدون ربا در موضوع امکان ایجاد بدهی مورد تحقیق قرار گرفته است؛ به این معنی که با بررسی عقود مصرح در قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان داده شده است که نوعا امکان ایجاد بدهی در نظام بانکی بدون ربا وجود ندارد و یا بسیارکم است؛ همچنین استدلالهای مطروحه درباره ایجاد بدهی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسیها نشان دهنده آن است که عدم اجرای درست عملیات بانکی بدون ربا و تخطی از قانون و بعضا صوری بودن اجرای عقود اسلامی از اصلی ترین و حتی منحصرترین ادله ایجاد بدهی در نظام بانکی کشور است

کلیدواژه ها:

بدهی ، معوقات(مطالبات) بانکی ، امکان و دلایل معوقات ، سود ، بهره

نویسندگان

حسن سبحانی

استاد اقتصاد؛ دانشگاه تهران

محمد اکبری

دانشجوی دکتری اقتصاد؛ دانشگاه تربیت مدرس