ارزیابی عوامل ریسک در پروژه های راه سازی. مطالعه موردی: استان مازندران

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 795

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCECONF01_088

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397

چکیده مقاله:

یکی از مشخصه های توسعه اقتصادی هر کشور، طرح های عمرانی آن است و موفقیت در اجرای طرح های عمرانی، ساز و کارها و عواملی از جمله شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک های موجود را می طلبد. پروژه های راهسازی از جمله پروژه هایی است که تصمیم گیری در مورد ریسک های موجود می تواند نقش اساسی در پیروزی یا شکست پروژه را ایفا کند. در هر مرحله از انجام یک پروژه راهسازی، ریسک های متفاوتی وجود دارند که مانع از رسیدن پروژه ها به اهداف اصلی پروژه یعنی زمان، هزینه و کیفیت هستند. از نقطه نظر مدیریت پروژه، تحلیل و کنترل این ریسک ها بسیار حایز اهمیت است. واضح است که حجم عظیم سرمایه ای درگیر و زمان نسبتا طولانی اجرای پروژه های راهسازی، همگی موید توجه خاص به این مقوله و انجام پژوهش کاربردی در زمینه راه و راهسازی می باشد. به همین منظور در این پژوهش ابتدا به بررسی انواع ریسک های موجود در پروژه های راهسازی پرداخته شده است و سپس به منظور تصمیم گیری در مورد پاسخ به هر یک از ریسک های موجود، با ارایه پرسشنامه و تکمیل آن توسط افراد خبره و صاحب نظر، و با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره TOPSIS ریسک های موجود، اولویت بندی گردیده اند. ریسک های پروژه های راهسازی به 8 دسته کلی شامل تجهیزات و ماشین آلات، عوامل طبیعی، کیفیت، فعالیت های راهسازی، مشاور، پیمانکار، کارفرما، و عوامل خارج از پروژه (خارجی)، تقسیم بندی شده اند.

نویسندگان

محمد فرجی

گروه مهندسی عمران، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

مجتبی حسینی

عضو هییت علمی دانشگاه لرستان

کامران رحیم اف

استادیار گروه مهندسی راه و ترابری دانشگاه پیام نور، تهران، ایران