تاثیر ترکیبات مختلف کلسیم بر برخی شاخص های موثر بر عمر پس از برداشت میوه خیار

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 654

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BAGHBANI09_626

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397

چکیده مقاله:

خیار یکی از مهمترین سبزی ها از لحاظ اقتصادی می باشد و به علت وفور ویتامین ، املاح معدنی و اسید های آلی در آن، در تغذیه ار اهمیت ویژه ای برخوردار است. آزمایش حاضر به منظور مطالعه تاثیر تیمارهای کلسیم بر عمر پس از برداشت میوه خیار انجام گرفت. این آزمایش جهت بررسی عمر قفسه ای میوه خیار با استفاده از تیمارهای کلسیم کلرید 1%و1/5%و2% کلسیم آسکوربات 0/25%و0/5%و1% و نانو کلات کلسیم 2%و4%و6% انجام شد. پس از تیمار با ترکیبات ذکر شده، میوه ها به مدت 15 روز در انکوباتور با دمای 18c و رطوبت نسبی 90% نگهداری شدند. هر 3 روز یکبار شاخص های مواد جامد محلول، کاهش وزن و کلروفیل مورد بررسی قرارگرفتند. آزمایش به صورت طرح کرتهای خرد شده در زمان و در قالب طرح کاملا تصادفی در 3 تکرار انجام شد. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد تیمارهای کلسیم، اثر معنی داری بر شاخص های اندازه گیری شده نشان دادند. کمترین مواد جامد محلول در تیمار کلسیم آسکوربات 1% بدست آمد. اثر متقابل تیمار و زمان نیز در مورد تمام صفات معنی دار بود. بر اساس نتایج بدست آمده به نظر میرسد تیمار میوه ها با کلسیم آسکوربات 1% و کلسیم کلرید 1/5% موجب حفظ بیشتر خصوصیات کیفی میوه طی مدت نگهداری در انبار گشته است.

نویسندگان

منا پور شفیعی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان

علی اکبر رامین

استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

فریبا امینی

استادیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اراک