بررسی تاثیر مدت زمان سرمادهی و پتاسیل های مختلف اسمزی بر شاخص های جوانه زنی بذر کرفس کوهی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 450

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BAGHBANI09_310

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397

چکیده مقاله:

یکی از گیاهان دارویی که تنها در کوه های زاگرس مرکزی واقع در ایران مشاهده شده است گیاه دارویی کرفس کوهی با نام علمی Kelussia odoratissima Mozaff است که از ارزش های ویژه ای برخوردار است.بذرهای کرفس کوهی دارای نوعی خفتگی است که موجب کاهش جوانه زنی بذر و عدم یک نواختی سبز کردن این گیاه میشود. در این تحقیق اثر دو عامل سرمادهی مرطوب ( 4 درجه سانتیگراد) و پرایمینگ با مانیتول در چهار سطح پتانسیل اسمزی صفرو0/2-0/4-0/6- مگاپاسکال بر تحریک جوانه زنی بذرهای گیاه و شاخص های رشد گیاهچه حاصله بررسی شده است. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی و با سه تکرار انجام شد. نتایج آزمایشات نشان داد که سرمادهی مرطوب تاثیر معنی داری بر شاخص های جوانه زنی بذر دارد. بالاترین درصد جوانه زنی در تیمار 90 روز سرمادهی مرطوب مشاهده شد. همچنین تیمار مانیتول تاثیر معنی داری نسبت به شاهد بر سرعت و درصد جوانه زنی و رشد گیاهچه نداشت. کمترین میانگین روز تا جوانه زنی در تیمار 0/2- مگاپاسکال مانیتول دیده شد.

نویسندگان

علی اکبر رامین

استاد گروه علوم باغبانی، دانشگاه صنعتی اصفهان،اصفهان

هما اعتمادی نسب

دانشجوی دکترای علوم باغبانی ،دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

مریم ابدال

دانشجوی کارشناسی علوم باغبانی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان