رابطه آموزش با ارتقاء سرمایه فرهنگی در ایران

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 432

فایل این مقاله در 28 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEP-11-38_006

تاریخ نمایه سازی: 1 اردیبهشت 1397

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر مطالعه رابطه میان آموزش و ارتقاء سرمایه فرهنگی در ایران میباشد.گروه نمونه شامل 350 نفر از مدیران ارشد و کارشناسان فرهنگی در سازمان های صدا و سیما، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرهنگ و ارتباطات اسلامی، کمیسیون های فرهنگی و اجتماعی مجلس، استانداری ها و معاونت های فرهنگی دانشگاه های آزاد اسلامی در 31 استان کشور بودند که از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه هایی که توسط صاحب نظران فرهنگی بومی شده بودند، انجام پذیرفت. تحلیل داده ها با روش تحلیل رگرسیون خطی چندگانه انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که میان متغیر آموزش و ارتقاء سرمایه فرهنگی در ایران همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد و شاخص های آموزش بدرستی می توانند ارتقاء سرمایه فرهنگی در ایران را پیشبینی و تبیین نمایند. این یافته ها نقش آموزش را به عنوان یک فاکتور ارتقاءبخش سرمایه فرهنگی در برنامه ریزی های نظام آموزشی و فرهنگی در ایران برجسته تر می نماید.

نویسندگان

رزیتا سپهرنیا

استادیار علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

علی دلاور

استاد سنجش و اندازه گیری تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

سیدرضا صالحی امیری

دانشیار مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات