صحت سنجی مدل دراستیک در بررسی پتانسیل آلودگی آب های زیرزمینی بوسیله غلظت نیترات (موردی:دشت رامهرمز)

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 487

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CAUE04_091

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

چکیده مقاله:

با توجه به نیاز روزافزون جوامع بشری به منابع آب زیرزمینی بعنوان منبع مهم آب شیرین، بویژه در مناطق خشک و نیمه خشک، حفاظت و جلوگیری از آلودگی این منابع امری ضروری است. برای این منظور از مدل دراستیک و سیستم اطلاعات جغرافیایی برای پردازش،بعنوان یک مدل رایج استفاده می شود.در مدل دراستیک از مشخصه های موثر در ارزیابی آسیب پذیری سفره آب زیرزمینی شامل، عمق سطح ایستابی،تغذیه خالص،محیط آبخوان،نوع خاک، توپوگرافی،مواد تشکیل دهنده منطقه غیراشباع و هدایت هیدرولیکی استفاده می شود.مدل توصیفی دراستیک نیز مانند دیگر مدل ها برای پیش بینی پتانسیل آلودگی بکار برده شده و دارای عدم قطعیت است. لذا در این پژوهش به بررسی دقت و انطباق نتایج خروجی این مدل با شواهد و نمونه گیری های میدانی پرداخته شده است. این صحت سنجی بوسیله غلظت یون نیترات انجام شده است. شهر رامهرمز در 90 کیلومتری شرق اهواز در استان خوزستان واقع شده است. منبع اصلی تامین آب شرب و کشاورزی آب های زیرزمینی می باشد و فعالیت های کشاورزی از اصلی ترین منابع تامین معیشت مردم ساکن در آن منطقه می باشد. به دلیل این که کودهای مورد استفاده در منطقه مورد مطالعه غالبا کودهای حیوانی و یا کودهای شیمیایی نیتراته می باشند، بنابراین یون نیترات موجود در آب های زیرزمینی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در آخر نتایج حاصل از صحت سنجی انطباق خوب و قابل قبولی را با نقشه پهنه بندی نشان داد، که لایه های تفکیک شده مربوط به هر پارامتر نیز تایید کننده همین مطلب است.

نویسندگان

میلاد مطوری محمره یی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

محمد محمودیان شوشتری

استاد مهندسی عمران، دانشگاه شهید چمران اهواز