بررسی تطبیقی مفهوم شایستگی در نظام آموزش عالی ایران و جهان

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 598

فایل این مقاله در 32 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NAHC01_440

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

چکیده مقاله:

شایستگی منابع انسانی و تاثیر نیروی شایسته و کارآمد از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر موفقیت دانشگاه ها و نظام آموزشعالی کشور است بر این اساس تربیت نیروی متخصص و متعهد با شایستگی های خاص مورد توجه قرار دارد. هدف اصلیپژوهش حاضر، بررسی مفهوم شایستگی های مورد انتظار از دانش آموخته ها در نظام آموزش عالی ایران با عنایت به هویتایرانی اسلامی و مقایسه آن با معیارهای جهانی است. در این مقاله با روش کتابخانه ای از 185 مقاله 57 مقاله (35 مقالهفارسی و 22 مقاله انگلیسی) برای بررسی دقیق و مرور ساختارمند وارد مطالعه شدند و به مقایسه تطبیقی مفهوم شایستگیدر سه بخش تعاریف، مولفه ها ومرور پیشینه در پژوهش های داخلی و خارجی پرداخته شده است یافته ها نشان داد که در عرصهبین المللی 4 مولفه اصلی شامل دانش، مهارت، توانایی و انگیزه از مهمترین مولفه ها بشمار میروند و بیشترین تمرکز برشایستگی ها در حیطه اجتماعی می باشد. بیشترین تاکید در میان تحقیقات داخلی در طبقه بندی کلی بر ویژگی هایشایستگی اخلاقی تربیتی است و در زمینه مولفه های شایستگی 4 مولفه اصلی نگرشی (انگیزشی)، توانایی ذهنی، دانش -کاربردی و مهارت عملی است و در این میان انگیزه متعالی مهمترین این مولفه هاست.

نویسندگان

زهرا نقی زاده

دانشجو دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، پژوهشگر جهاددانشگاهی، تهران، ایران

عباس عباس پور

دانشیار، مدیر گروه مدیریت آموزش عالی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی،تهران،ایران

سعید غیاثی ندوشن

استادیار، عضو هییت علمی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

مهدی فیض

استادیار ، عضو هییت علمی جهاددانشگاهی، تهران،ایران