ظرفیت مشارکت زنان در مدیریت محیط زیست شهری الزامات و اقدامات اولویت دار

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 223

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

WOMENURSD01_131

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

چکیده مقاله:

توسعه شهری در ایران رشدی شتابان، نامنظم و جدای از ظرفیت های اکولوژیک محلی، ناحیه ای و منطقه ای داشته است. شاید یکی از دلایل نابسامانی وضعیت محیط زیست شهری بی توجهی و یا کم توجهی مطالعات طرحهای توسعه شهری به مقوله بررسی، تجزیه و تحلیل، تلفیق و پیشنهادهای بخش طبیعی و محیط زیست شهرها باشد، اما به نظر میرسد نادیده گرفتن نقش ظرفیت مردم (زنان و مردان) در دانش زیست محیطی نیز عامل موثری باشد. اگر تاثیرگذاری بر محیط زیست شهری را به سطوح؛ اجتماعی، سازمانی، خانوادگی و فردی تقسیم بندی کنیم، بدون شک تاکنون سطوح اجتماعی و سازمانی در شهرها تاثیرگذار بوده اند.هدف این مقاله تبیین ظرفیت مشارکت زنان و شناسایی راهکارهایی برای بکارگیری مشارکت زنان در سطوح خانوادگی و فردی در برنامه ریزی زیست محیطی است. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و از روش تحقیق توصیفی استفاده شده است. اطلاعات لازم برای این پژوهش از طریق روش کتابخانه ای و تکمیل پرسشنامه جمع آوری شده و از نرم افزارSPSS جهت تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که برای استفاده از ظرفیت مشارکت زنان در برنامه ریزی محیط زیست شهری باید در سطوح خانوادگی و فردی برنامه ریزی شود و همچنین اقدامات اولویتدار در برنامه ریزی محیط زیست شهری در سطوح خانوادگی و فردی کارآمدتر از سطوح اجتماعی و سازمانی است.

نویسندگان

نوذر قنبری

گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.