آقای دکتر نوذر قنبری

Dr. Nozar Ghanbari

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (373116)

13
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی