مناسب سازی پارک ها برای حضور بیشتر بانوان مطالعه موردی پارک شاهد منطقه یک شهرداری کرمانشاه

سال انتشار:

1396

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

388

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

WOMENURSD01_055

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

چکیده مقاله:

استفاده و مناسب بودن فضاهای سبز و پارک های شهری، موضوع مهمی است که باید در هر مطالعه ای که زندگی روزمره زنان را مدنظر قرار می دهد، مورد توجه قرار گیرد. نیاز به حضور در فضا برای همه گروه ها فارغ از جنسیت، سن، سطح درآمد،شغل و... امری ضروری است. پیش فرض اولیه این مقاله، بر ضرورت حضور زنان به عنوان گروهی اجتماعی و بهره مند از حقوق شهروندی در فضاهای عمومی شهری مانند پارک ها تاکید دارد. فضاهای عمومی(پارک ها) به طور اعم و فضاهای شهری به طور اخص بدلیل ساختار کالبدی و کارکرد اجتماعیشان مهم ترین وسیله در جهت تقویت جامعه مدنی هستند روش شناسی تحقیق روش توصیفی _ تحلیلی و نوع نمونه گیری تصادفی می باشد، از آنجایی که هر نوع تصمیم گیری، حاصل برداشتهای همه جانبه است، برنامهریزان میبایست شناخت و بینش کاملی از وضعیت بانوان داشته باشند. آگاهی از خواسته های زنان در رابطه بامناسب سازی فضاهای عمومی باعث دستیابی به نیازهای واقعی آنان شده و به برنامهریزان کمک مینماید تا با توجه به خواست و نیاز گروه زنان برای مناسبسازی فضاهای عمومی برنامه ریزی نمایند. زنان در گروه سنی بین 30 تا 50 سال رضایتمندی بیشتری از پارک شاهد شهر کرمانشاه داشتهاند. به نظر میرسد این گروهها عمدتا دربرگیرنده زنان متاهلی باشد که برای تفریح وتعاملات اجتماعی و گردش کودکان به پارک میآیند و وجود جوانان و مردان غریبه برای آنها که خود صاحب همسر و فرزند هستند، خوشایند نبوده است.

نویسندگان

سعیدمظفری
سعید مظفری

گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

لیلاموسوی دارامرودی
لیلا موسوی دارامرودی

گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.