ارزیابی اثر سیاست قیمت گذاری تردد در محدوده مرکزی شهر اصفهان بر کاهش آلودگی هوا

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 501

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TTC16_204

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

چکیده مقاله:

امروزه مدیریت تقاضای حمل ونقل به عنوان راه حلی مفید برای کاهش تراکم ترافیک و کاهش پیامدهای منفی حمل ونقل مورد توجه اکثر شهرهای جهان قرار گرفته است. در جهت نیل به این اهداف میتوان سیاستهای مختلفی را اتخاذ کرد، که از آن جمله میتوان به انواع سیاست های قیمت گذاری اشاره کرد. با اعمال این سیاستها، که از نوع سیاستهای دفعی میباشد، استفاده از وسیله ی نقلیه شخصی در منطقه ی قیمت گذاری شده کاهش مییابد. در نتیجه تراکم ترافیک کاهش یافته و از پیامدهای منفی حمل ونقل که از مهم ترین آنها میتوان به آلودگی هوا اشاره کرد، کاسته خواهد شد. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی اثر سیاست قیمت گذاری تردد در محدوده مرکزی شهر اصفهان بر کاهش آلودگی هوا میباشد. در این تحقیق با تغییر مدلهای انتخاب وسیله نقلیه موجود و وارد کردن پارامتر هزینه استفاده از محدوده، ماتریسهای تقاضا تصحیح شده و با اختصاص آنها به شبکه حمل ونقل تغییرات شاخصهای عملکردی شبکه در برابر تغییرات قیمت تردد در محدوده بررسی شده است. این مطالعه نشان میدهد که در قیمت 175000 ریال، بیشترین منافع اجتماعی به نسبت هزینه تردد عاید شهر میشود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

میقات حبیبیان

دکترای برنامه ریزی حملونقل، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کمال خانعلی

دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی حملونقل، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

محسن شانظری

فارغ التحصیل دانشکده مهندسی فنی و مهندسی گروه مهندسی و برنامه ریزی حملونقل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات