کاربرد سیستم های پشتیبان تصمیم گیری DSS برای مدیران

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,049

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IICMO04_428

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

چکیده مقاله:

در عصر جدید حجم زیاد اطلاعات، تغییرات شدید محیط و لزوم سازگاری سازمان با این محیط پویا و متغیر جهانی، چاره ای جز کسب اطلاعات صحیح و دقیق، سازمان دهی، تحلیل و استفاده مناسب از آنها برای سازمان های امروزی باقی نگذاشته است. سیتم های پشتیبان تصمیم گیری در تحلیل اطلاعات و انتخاب گزینه درست به مدیران به صورت مشاورهای میمانند که خود باعث اتخاذ تصمیم سنجیده تری میشود. در این پژوهش با بررسی پژوهش های صورت گرفته به روش کتابخانه ای ضمن تشریح فرایند تصمیم گیری، چارچوب کلی سیستم پشتیبان تصمیم، توسعه نظری آن، ابزار و انوع آن نیز شرح داده شده است. در انتها ضمن اشاره به نحوه کاربرد سیستم پشتیبان تصمیم گیری در فرایند تصمیم مدیران به نمونه های کاربردی آن در انبارداری و مدیریت منابع انسانی اشاره شد. مرور پژوهش های صورت گرفته در این حوزه نشان میدهد که سیستم های پشتیبان تصمیمموجب پشتیبانی سطوح مختلف مدیریت فردی و گروهی از مدیران عالی گرفته تا مدیران پایین میشوند و همه مراحل فرایند تصمیم گیری را به همراه فرایندها و سبک های متنوع تصمیم گیری، پشتیبانی میکنند

نویسندگان

عبدالمحمد مهدوی

استادیار گروه مدیریت دانشگاه الزهرا، رییس موسسه پژوهشی مدیریت مدبر، تهران، ایران

یاسر سیف

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران