بررسی الزامات و آسیب های پیاده سازی بودجه ریزی برمبنای عملکرد در شهرداری تهران

سال انتشار:

1396

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

285

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IICMO04_417

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

چکیده مقاله:

بودجه ریزی و روش مورد استفاده برای انجام آن همواره و در طول تاریخ برای کشورها اهمیت شایانی داشته است لیکن به طور حتم در شرایط فعلی ایران اهمیت آن دوچندان شده است چراکه لزوم حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی و صرفه جویی در هزینه ها و رعایت کارایی و بهروه وری ایجاب می کند که روش یا روش هایی برای بودجهریزی در بخش دولتی مورد استفاده قرار گیرد که دستیابی به هدف ها با حداقل هزینه های ممکن را امکانپذیر گرداند و بیشترین میزان صرفه جویی را محقق سازد. در این میان و به اذعان صاحب نظران بودجه ریزی، بودجه ریزی برمبنای عملکرد یکی از بهترین راهکارهاست. ازاین رو لازم است که سازمان ها زمینه های لازم برای حرکت به سمت این روش بودجه ریزی را فراهم آورند. یکی از سازمان هایی که منابع و مصارف بالایی را به خود اختصاص میدهد و فعالیت های آن به طور مستقیم با زندگی کلیه شهروندان در ارتباط است، شهرداری است. ازاین رو پیاده سازی روش هایی از قبیل بودجه ریزی برمبنای عملکرد که صرفه جویی و بهره وری را به بهترین شکل ممکن محقق میسازد در سازمان هایی از قبیل شهرداری، بسیار حایز اهمیت است. مساله اصلی این پژوهش بررسی الزامات و آسیب های پیاده سازی بودجه ریزی برمبنای عملکرد در شهرداری تهران است.

کلیدواژه ها:

بودجه ریزی بر مبنای عملکرد ، برنامه ریزی استراتژیک ، هزینهیابی بر مبنای فعالیت ، مدیریت عملکرد ، الزامات پیاده سازی

نویسندگان

علی عشاقی آغبلاغ

رییس گروه امور اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران و دبیر کارگروه تخصصی جاری سازی استقرار بودجه ریزی بر مبنای عملکرد استان ها

طیبهامیرخانی
طیبه امیرخانی

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی