طراحی نمای ساختمان براساس الگوهای بومی در تبریز

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 632

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CICEAUD01_1604

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

چکیده مقاله:

نما و پوسته هر شهر بیانگر هویت تاریخ و میراث آن شهر محسوب می شود. امروزه التقاط سبک های معماری در نمای ساختمان ها بی هویتی در مولفه های فرهنگی و اجتماعی معماری را به وجود آوردند انسان معاصر در تلاش برای همگام بودن با پیشرفت تکنولوژی در بسیاری مواقع غافل از هویت خود گشته و آن را پشت سر جا می گذارد که این امر سبب سست شدن پیوند معماری معاصر و معماری بومی و بحران های هویتی در معماری معاصر گشته است لذا توجه به معماری بومی می توانند در رفع این بی هویتی موثر باشد. هدف از پژوهش حاضر تدبیر ایده های طراحی نمای ساختمان با توجه به معماری بومی تبریز استدر این پژوهش با گونه شناسی نمای ساختمان های سنتی تبریز شامل خانه امیرنظام، بهنام و قدکی الگوهایی برای طراحی نما به دست آمده است روش تحقیق ازنوع توصیفی تحلیلی است روش گردآوری اطلاعات از نوع مطالعات کتابخانه ای، بررسی سایت های اینترنتی و همچنین تحقیقات میدانی بوده است بر اساس نتایج حاصل از تحلیل این اطلاعات، عناصر استفاده شده در نمای ساختمان های سنتی تبریز مشخص گردید.

نویسندگان

انیسه شکری

کارشناس ارشد معماری، دانشکده معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز