استفاده از منابع آب شور جهت مصارف شهری در ایران و جهان چالش ها و فرصت ها

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 350

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AHCONF02_090

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

چکیده مقاله:

حدود 97,5 درصد از آبهای کرهزمین شور بوده و تنها 2,5 درصد از آبهای در دسترس، منابع آب شیرین می باشد. ابعاد مهم این مسیله هنگامی مشخص می شود که با توجه به آمار ارایه شده از این میزان، حدود 69,5 درصد در قطبها و یخچالهای طبیعی و 30,2 درصد در اعماق زیرزمین موجود است و در حال حاضر قابل استفاده نمی باشد. بنابراین تنها 0/3درصد از منابع آب شیرین را رودخانهها، دریاچه ها و مخازن سدها تشکیل میدهند که قابل استفاده و تجدیدپذیر هستند که این مقدار نیز به طور یکنواخت در سطح کره زمین توزیع نشده اند. استفاده بیرویه از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی باعث کمبود آب شیرین در ایران شده است. استفاده از دانش و فناوری برای نمکزدایی از آبهای شور جهت استفاده در مصارف شهری اعم از آشامیدنی، صنعتی و حتی کشاورزی امری ضروری و مهم است. در این مقاله روشهای بروز نمکزدایی در جهان و ایران بررسی شده اند. در این بین روشهای اسمز معکوس، تقطیر ناگهانی چند مرحله ای، تقطیر چند مرحله ای و الکترودیالیز پرکاربردترین روشها در ایران می باشند.

کلیدواژه ها:

نمک زدایی ، اسمز معکوس ، تقطیر ناگهانی چند مرحله ای (MSF) ، نقطیر چند مرحله ای (MED) ، الکترودیالیز

نویسندگان

هادی انتظاری زارچ

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- محیط زیست دانشگاه بیرجند

محمدرضا دوستی

دانشیار گروه مهندسی عمران- محیط زیست دانشگاه بیرجند

محمدجواد ذوقی

استادیار گروه مهندسی عمران- محیط زیست دانشگاه بیرجند