رابطه برابری فرصت و برابری درآمد در مناطق ایران:مدلسازی تعادل عمومی

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 407

فایل این مقاله در 27 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ERD-20-5_004

تاریخ نمایه سازی: 21 فروردین 1397

چکیده مقاله:

ایجاد جامعه ای دارای توازن اجتماعی از اهداف اسلام و ادیان الهی است .در این تحقیق سعی شده است در ابتدا با مروری بر نظریات اندیشمندان مسلمان و مبانی اسلامی، نقش نابرابری فرصت ها در پیدایش نابرابری های درآمدی و تو ازن اجتماعی از منظر اسلام احصا شود . سپس، در بخش کاربردی این پژوهش سعی شده با استفاده از ماتریس داده های خرد استانی تاثیر نابرابری فرصت ها بر نابرابری درآمدی در قالب یک مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر در من اطق ایران مورد ارزیابی قرار گیرد . در این تحقیق با توسعه مدل حقیقی و مرتضوی کاخکی ( 2012 ) اثر فرصت ها بر عرضه نیروی کار ماهر در هر استان مدلسازی شده و شاخص ضریب جینی استانی محاسبه شده است .نتایج این پژوهش نشان می دهد که در ایران ایجاد فرصت های برابر از طریق بر ابر نمودن فرصت ها در استان های مختلف می تواند به توازن درآمدی کمک نموده و باعث کاهش ضریب جینی درآمدی بین استانی شود . بر اساس مدل ارایه شده در صورت تحقق برابری فرصت ها، شاخص توزیع درآمد بهبود یافته و ضریب جینی بین استانی از 0,25 به 0,11 کاهش خواهد یافت. در این بین استان های سیستان و بلوچستان، کردستان، لرستان، آذربایجان غربی، گلستان و خراسان شمالی شاهد بیشترین افزایش در سطح درآمد سرانه خواهند بود.

کلیدواژه ها:

عدالت ، اسلام ، برابری درآمدی ، برابری فرصت ها ، تعادل عمومی محاسبه پذیر

نویسندگان

مرتضی مرتضوی کاخکی

دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

ایمان حقیقی

عضو هیات علمی دانشگاه تخصصی علوم اقتصادی

محمدحسین مهدوی عادلی

دانشیار دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد