بررسی تاثیر ابعاد موثر استرس شغلی بر روی شاخص توانایی انجام کار آتش نشانان

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 483

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SRBIAU05_041

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

استرس یا فشار عصبی از مسایل بسیار حاد در سازمانهای امروزی میباشد که سلامت جسمی و روانی نیروی کار را به خطرانداخته و هزینه سنگینی را به سازمانها وارد ساخته است، شغل صرف نظر از تامین مالی، می تواند برخی از نیازهای اساسی آدمی نظیر تحرک روانی و بدنی، تماس اجتماعی، احساس خود ارزشمندی، اعتماد و توانمندی را ارضا کند. با وجود این، کار می تواند منبع فشارعمده ای نیز باشد، فشار عصبی در ساز مان همچون آفتی فعالیت ها را تحلیل داده و از بین می برد .گروهی از صاحبنظران رفتار سازمانی، استرس ناشی از شغل را بیماری شایع قرن نامگذاری کردهاند شاید هم به راستی دوران ما عصر استرسها است که در آن انسان بیش از هر زمان دیگر در معرض عوامل استرس زا قرار گرفته و مسایل و مشکلات زیادی از هر سو او را احاطه کرده است. با توجه به ضرورت پرداختن به این موضوع در این پژوهش سعی بر آن است که به پدیده استرس شغلی، دلایل و اثرات آن بر شاخص توانایی انجام کار آتش نشانان و راهکارهای عملی کاهش استرس در محیط کارپرداخته و به کارکنان در بکارگیری راهکارهای عملی در جهت افزایش قدرت تحمل و فشارپذیری فردی و سازمانی یاری رساند، تا از این طریق در راستای سالم سازی محیط کار و ارتقای بهداشت روانی سازمان خود حرکت کنند و انرژیهایی که ناخواسته صرف تنشهای سازمانی می گردد در جهت ارتقای کمیت و کیفیت و تحقق مسیولیتهای اجتماعی آن سازمان به کار گرفته شود

کلیدواژه ها:

نویسندگان