ارزیابی چالش ها و ریسک های ایمنی در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی مطالعه موردی، بیمارستان ها و مراکز بهداشتی مناطق 11 ، 12 ، 13 ، 14 و 15 شهرداری تهران

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,153

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SRBIAU05_002

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف شناسایی و ارزیابی چالش های ایمنی در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی مناطق11و12و13و14 و 15 شهرداری تهران به انجام رسیده است. پس از شناسایی مکان های مورد نظر،به منظور شناسایی و ارزیابی چالش های ایمنی بیمارستان ها از اسناد و مدارک موجود، کتب، مقالات،گزارشات، اخبار و بانک های اطلاعاتی، مصاحبه با برخی اساتید و خبرگان و همچنین بازدید از بعضی بیمارستان ها استفاده گردید. قوانین و مقررات با مراجعه کتب قوانین، سایت های علمی مربوطه جمع آوری گردید. جهت بدست آوردن میزان اجرایی شدن الزامات شناسایی شده با بررسی و بازدید چک لیست های مربوطه تکمیل شد. سپس ارزیابی میزان انطباق و تحقق قوانین، مقررات و سایر الزامات قانونی با استفاده از نظرات کارشناسی اساتید و صاحب نظران از روش کارت امتیازی متوازن استفاده شد. جمع بندی اطلاعات و آمار در مقیاس لیکرت و محاسبات آماری تحت نرم افزار Microsoft Excel انجام گردید. ارزیابی ریسک ایمنی با استفاده از محاسبه شدت اثر در احتمال وقوع تعیین شد بر این اساس خطر آلودگی، خطر مسمومیت، خطر سقوط، خطر خفگی، خطر تنش و استرس، خطرآتش سوزی، خطر برق گرفتگی و انواع خطاهای پزشکی، چالش های اصلی در محدوده مورد مطالعه، تعیین شد. جهت رفع این چالش ها، شش هدف شامل ایمنی بیمار، محور قرار دادن بیمار، اثربخشی، سودمندی، به موقع بودن و عدالت در ارایه خدمات برای افزایش کیفیت در سیستم های بهداشتی درمانی باید مدنظر قرار گیرد. از اقدامات پیشنهادی جهت مدیریت بهینه این چالش ها، کنترل خطر، پذیرش خطر، اجتناب از خطر، کاهش و یا به حداقل رساندن خطر، انتقال خطر و ارزیابی مدیریت خطر می باشد.

نویسندگان

حسن علی غفاری

مدیر عامل شرکت شهر سالم شهرداری، تهران، ایران

علی کمیلی

عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

علی اصغر رجبی

مشاور HSE شهرداری تهران و مدیرکل هوا و اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، تهران، ایران

مجید شرافتی نژاد

دانشجوی دکتری مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران