واکاوی نقش و اهمیت پدافند غیر عامل و جایگاه آن در نظام سلامت کشور

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,433

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PDFCONF02_015

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

حیاتی ترین منبع یک کشور منابع انسانی آن است و حفظ سلامت جسم و روح انسانهای یک جامعه از مهمترین راهبردهای هر کشوری در شرایط بحرانی،بکارگیری پدافند غیر عامل است.بطوریکه بیشترین سرمایه گذاری ها برای ارتقاء سلامت انسانها و کاهش درد و آلام ناشی از بیماریهای طبیعی و یا آسیبهای ناشی از سوانح و بلایای طبیعی و مصنوعی مانند جنگ و تهاجم با تسلیحات متعارف و یا نامتعارف است.در این بین شاید تصور شود پدافند غیرعامل امری نظامی است و نظام عمومی سلامت نقشی ندارد اما این درحالی است که براساس شواهد سلاح های کشتار جمعی هم بر علیه نظامیان و هم غیر نظامیان است. پدافند غیر عامل در حوزه سلامت،شامل هرگونه اقدامی است که موجب ارتقاء بهداشت و سلامت جامعه و استمرار خدمات بهداشتی و درمانی و کاهش آسیب پذیری در زمان بحران ها و خدمات رسانی مناسب طی بحران می شود.بنابراین لزوم برنامه ریزی و بکارگیری موضوع پدافند غیرعامل در این حوزه مشخص می گردد. از اینرو در این پژوهش به بررسی نقش و کاربرد پدافند غیر عامل و جایگاه آن در حوزه سلامت پرداخته می شود تا برحسب مقیاس و زمان بحرانهای مرتبط جنگ،زلزله و غیره بتوان از بروز بحران و خسارت جانی و مالی در این حوزه کاست.روش تحقیق این مقاله به روش توصیفی_تحلیلی بوده و جهت جمع آوری داده ها و اطلاعات موردنیاز از روش کتابخانه ای استفاده شده است.یافته های تحقیق بیانگر این است قصد پدافند غیر عامل در نظام سلامت استمرار خدمات بهداشتی و درمانی به صورت مناسب و تامین سلامت نیروی انسانی در شرایط متعارف و غیر متعارف جامعه بوده و رعایت اصول پدافند غیرعامل در حوزه نظام سلامت امری ضروری می باشد،این در حالی است که متاسفانه در حوزه سلامت،اهمیت چندانی به موضوع پدافند غیرعامل و توزیع مناسب مراکز بهداشتی-درمانی نشده است.

نویسندگان

سلمان عمرانی فر

کارشناسی حسابداری،مسیول حراست بیمارستان شهداء محمودآباد،مازندران