ساخت و مشخصه یابی نانوذراتSrFe2O4 و بررسی خصوصیات دی الکتریکی آن

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 480

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NRSEC01_047

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

در این تحقیق ابتدا با استفاده از روش سل-ژل، نانوذرات مغناطیسی فریت اسپینلی استرانسیوم سنتز وسپس نمونه ها در دماهای 600، 650، 700، 750، 800، 850 و 9000C پخت شدند. پارامترهای دی-الکتریکی نمونه ها نیز از جمله ثابت دیالکتریک حقیقی((έ، ثابت دیالکتریک موهومی (ἕ) و رسانندگی الکتریکی )σac ( ac با استفاده ازLCR-meter در دمای اتاق در گستره فرکانسی 20 هرتز تا 10 مگاهرتز مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان میدهند که ثابت دیالکتریک و اتلاف دیالکتریک با افزایش فرکانس کاهش مییابد در حالی که با افزایش فرکانس رسانندگی الکتریکی ac افزایش مییابد که نحوه این تغییرات توسط مدل ماکسول – واگنر مورد بررسی قرار گرفت. همچنین به منظور تایید و تشخیص پیوند شیمیایی موجود از آنالیز تبدیل فوریه فروسرخ (FT-IR) استفاده شد

نویسندگان

الهام محمدزاده شعبه گر

دانشجو، گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز ، اهواز

سیدابراهیم موسوی قهفرخی

دانشیار ، گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز ، اهواز