بررسی خواص مکانیکی نانوذرات آلومینا و کربن نانوتیوب برپایه رزین اپوکسی به کمک طراحی آزمایش

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 477

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NRSEC01_045

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

در این مقاله، یک مطالعه ی تجربی بر روی مدول یانگ و استحکام خمشی کامپوزیت های تقویت شده با نانوذرات آلومینا و کذبن نانوتیوب انجام شده است. هر کدام از نانوذرات تا سقف5/5 درصدوزنی مورد استفاده قرار گرفته اند. درصدهای وزنی مورد استفاده از طریق طراحی آزمایش و به کمک روش طراحی کامپوزیت مرکزی بدست آمده اند. نتایج تجربی نشان میدهد افزایش محتوای نانوذرات باعث افزایش مدول یانگ و استحکام خمشی شده است. با توجه به نتایج آزمایشگاهی، بیشتر مقدار مدول یانگ معادل 576/17 MPa و در ترکیب 2/8 درصدوزنی کربن نانوتیوب و 5/5 درصدوزنی آلومینا بدست آمده است. همچنین نتایج بدست آمده برای استحکام خمشی بیانگر آن است که بیشترین مقدار این خاصیت در ترکیب 5/5 درصدوزنی کربن نانوتیوب و 2/75 درصدوزنی آلومینا گزارش شده است و مقدار آن معادل 49/01 MPa میباشد.

نویسندگان

احسان حسنی

گروه مهندسی شیمی، واحد تهران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

فاضل آرمان

گروه مهندسی مکانیک، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود