تاثیر یک دوره بازی های پرورشی بر مهارت های حرکتی بنیادی و انگیزش پسران مبتلابه تاخیر حرکتی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 623

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CASS01_036

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر تاثیر یک دوره بازی های پرورشی در بهبود اجرای تکالیف حرکتی و انگیزش در کودکان مبتلا به تاخیر حرکتی بود. جامعه اماری این پژوهش را دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان تهران سال 95-96 را تشکیل دادند. بدین منظور از بین جامعه مورد مطالعه 30 نفر از کودکانی که در آزمون TGMD-2 و پرسش نامه انگیزش پایین ترین نمرات را کسب کردند، انتخاب شده و به صورت تصادفی ساده در دو گروه کنترل تعداد 15 نفر و آزمایش تعداد 15 نفر قرار گرفتند برای تجزیه و تحلیل آماری از آمار توصیفی برای بررسی میانگین و انحراف استاندارد داده ها استفاده شد و از آمار استنباطی برای بررسی اثر و تفاوت بین دو گروه استفاده شد نتایج نشان داد که بازی های پرورشی بهبود معنی داری در مهارت های حرکتی گروه آزمایش به نسبت کنترل داشته است بنابراین می توان گفت که با ارایه برنامه های رشدی مناسب می توان مهارت های حرکتی و انگیزش را در این کودکان افزایش داد.

نویسندگان

اعظم ازلگینلو

مدیر دبستان کوثر آموزش و پرورش نکاء

سیده نرجس صفرپور

لیسانس علوم تربیتی آموزشی و پرورش نکاء