بررسی رفتار کاربران در جستجو و بازیابی اطلاعات در مقابل عواملی که باعث فریب اینترنتی می گردد

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 591

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ADKA10_015

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

با رشد سرویس جهانی وب، تنوع عواملی که باعث فریب های اینترنتی می شود، نیز افزایش می یابد. بسیاری از این فریب های اینترنتی از طریق ایمیل، بسته های اینترنتی، لینک های فریبنده وغیره ظاهر می شود و نحوه تعامل افراد در بر خورد با هریک از این عوامل متفاوت می باشد. این مقاله فریب اینترنتی را از نقطه نظر جست جو و پردازش اطلاعات بررسی می کند. با این وجود، توانایی کاربران برای پردازش اطلاعات تا اندازه ای به شیوه های جستجو برای اطلاعات آنها بستگی دارد. جستجو برای اطلاعات در حوزه امنیت به خوبی مورد مطالعه قرار نگرفته است. بر این اساس، این مطالعه تاثیر شیوه های جستجو اطلاعات کاربران بر رفتارکاربران و تشخیص فریب آنها را بررسی می کند. مشخصا، پیشنهاد ما این است که نیازهای انسان ها به اطلاعات و هشدارها به صورت چشمگیری بر آسیب پذیری کاربران در مقابل کلاه برداری اینترنتی اثر می گذارد. این بررسی مروری به مطالعاتی که براساس شبیه سازی حملات آنلاین در جست جوی اطلاعات بر روی کاربران انجام گرفته است، می پردازد. نتایج این بررسی ها نشان می دهند هنگامیکه کاربران به صورت فعال در جستجوی اطلاعات هستند، در مقایسه با زمانیکه به صورت تفننی در جستجوی اطلاعات هستند، در مقابل فریب اینترنتی بیشتر آسیب پذیر هستند، و اینکه هشدارهای امنیتی تاثیر مثبتی بر رویکردکاربران در قبال رسیدگی به فریب اینترنتی دارند. یافته ها همچنین نشان می دهند که رفتار کاربران و رویکرد کاربران در هنگام جستجو وبازیابی اطلاعات وپردازش اطلاعات هم راستا نیستند و همچنین درک رفتار کاربران در دنیای مجازی مشکل است که در این باره نیاز به مطالعه بیشتر است

نویسندگان

مهدیه خزانه ها

دانشجوی دکتری علم اطلاعات ودانش شناسی

هاجر ابراهیمی

دانشجوی دکتری علم اطلاعات ودانش شناسی