اثر تنظیم کننده های رشد بنزیل آمینو پورین ونفتالین استیک اسید بر بهبود روابط آبی هندوانه آجیلی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 909

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_126

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

هندوانه آجیلی در سطح گسترده ایران در کشت می شو .د بعضی از تنظیم کننده های رشد مانند نفتالین استیک اسید و بنزیل آمینو پورین علاوه بر عملکرد میوه و کمیت وکیفیت بذر ،می توانند بر رشد گیاه وخصوصیات فیزیولوژیکی ، اثر بگذارند.دریک آزمایش مزرعه ای، اثر تنها و متقابل محلول پاشی گیاهان با تنظیم کننده های رشد بنزیل آمینو پورین (BAP (ونفتالین استیک اسید(NAA (بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی هندوانه آجیلی مطالعه شد.در این آزمایش ، 10 روز پس از محلول پاشی گیاهان با غلظتهای 0و 50 میلی گرم درلیتر NAA در مرحله 7-6 برگی و 0و 40 میلی گرم درلیتر BAP در مرحله ظهور گل مطالعه شد. اثر متقابل نفتالین استیک اسید با غلظت50 میلی گرم در لیتر + بنزیل آمینو پورین با غلظت 40 میلی گرم در لیتر ، مصرف یک بار آنها به طور معنی داری باعث افزایش ، محتوای آب نسبی برگ، به مقدار 35/34 درصد نسبت به شاهد شد؛ تیمار بنزیل آمینو پورین با غلظت 40 میلی گرم در لیتر نشت یونی را به مقدار 02/11 درصد نسبت به شاهد کاهش داد.

نویسندگان

علی رجب قانع راینی

دانشجوی کارشناسی ارشد سبزیکاری ، دانشگاه شهید باهنر کرمان،

محمدجواد آروین

استاد علوم باغبانی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان،

هاشم احمدپور

دانشجوی کارشناسی ارشد سبزیکاری ، دانشگاه شهید باهنرکرمان

اصغر سعیدی گراغانی

کارشناس ارشد زراعت ، دانشگاه شهید باهنر کرمان