تحلیل وضعیت فرسایش و رسوب گذاری رودخانه خبر بافت با مدل عددی HEC- RAS

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 725

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_119

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

با توجه به اهمیت رودخانه خبر بافت ) استان کرمان( برای تامین آب، در این تحقیق با استفاده از نرم افزار RAS- HEC به بررسی وضعیت فرساش و رسوب گذاری رودخانه مذکور پرداخته شده است. بدین منظور مدل RAS-HEC با استفاده از دبی 25ساله اجرا و ظرفیت انتقال رسوب با معادله ی یانگ محاسبه گردید . همچنین در این پژوهش تغییرات تراز بستر رودخانه مشخص شد.با توجه به حداکثر عمق مجاز برداشت مصالح، طول و محل برداشت مصالح رودخانه ای برای کارگاه شن و ماسه قابل تشخیص است.

کلیدواژه ها:

برداشت شن و ماسه ، رسوب گذاری ، رودخانه خبر ، فرسایش ، مدل 1.4 RAS- HEC

نویسندگان

کوروش قادری

دانشیارگروه مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنرکرمان

مینو کیانی نژاد

دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی، دانشگاه شهید باهنرکرمان

عصمت روشنی

دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی، دانشگاه شهید باهنر کرمان