بررسی و تحلیل معیارهای الگوی کشت

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 899

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_095

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

با نمایان شدن فاجعه آب در کشور کارشناسان آب ، تغییر الگوی کشت را به عنوان راه حل پیشنهاد داده اند. از این رو ضروری است که معیارهای مشخصی جهت تعیین الگوهای کشت در مناطق مختلف ارایه شود . تعیین الگوی کشت برای یک منطقه کشاورزی با مجهولات فراوانی همراه است . تنوع محصولات قابل کشت، درصد کشت، میزان آب موردنیاز، اشتغال، میزان سوددهی هر محصول و همچنین میزان منابع آب در دسترس از مجموعه عواملی هستند که در تعیین الگوی کشت مناسب موثر می باشند. بر اساس عوامل تعیین الگوی کشت می توان معیارهایی تعریف نمود که هر معیار نشان دهنده نوع نگاه اظهارکننده راجع به موضوع خواهد بود و در عین حال وجود معیارهای متفاوت در توجیه ارجحیت کشت محصول به نتایج بسیار متفاوتی منجر می شوند. به عبارتی انتخاب معیار الگوی کشت میتواند تا 400 برابر در ارزیابی مزیت نسبی اختلاف ایجاد کند . در مقاله حاضر به بررسی و تحلیل عوامل موثر بر انتخاب الگوی کشت و معیارهای منتج از آنها پرداخته شده است . نتایج نهایی نشان می دهد توجه به معیارهای مختلف در سه بخش زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی برای رسیدن به توسعه پایدار در مبحث الگوی کشت ضروری است.

نویسندگان

الهام کاظمی کرانی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان

مرضیه ثمره هاشمی

استادیار و عضو هییت علمی گروه مهندسی آب، ،دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان

سودابه گلستانی کرمانی

استادیار و عضو هییت علمی گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان