تاثیر تیمار سیلیس و جهت کشت بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی ریشه ی گیاه گلرنگ (.L Carthamustinctorius) تحت تنش خشکی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 506

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_093

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

آب مهمترین فاکتور محیطی است که رشد و نموگیاه را از طریق فرایندهای فیزیولوژیکی تحت تاثیر قرار میدهد.سیلیس مولکول سیگنال مهمی است که درچندین فرایند سلولی وپاسخ به تنش های زیستی وغیر زیستی دخالت دارد .نشان داده شده است که غلظت های مناسب سیلیس خارجی و جهت کشت مناسب،باعث افزایش کارایی و رشد گیاه می گردد.در این پژوهش از پیش تیمار 3 در ده هزار سیلیکات سدیم و جهتهای شمال - جنوبی و شرقی - غربی درگیاه گلرنگ تحت تنش خشکی استفاده گردید و نقش سیلیس و جهت کشت در برخی خصوصیات مورفولوژیکی ریشه ی گیاه گلرنک در تنش خشکی مورد بررسی قرار گرفت.دادههای این مطالعه نشان داد که تنش خشکی بر طول، وزن تر و وزن خشک گیاه اثر منفی گذاشت و تیمار سیلیس نیز باعث افزایش طول ریشه گردید اما تیمار جهت کشت، هیچ تاثیری بر صفات مورفولژیکی ریشه نداشت.

نویسندگان

عصمت جمالیزاده بهاآبادی

دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت،عضو انجمن پژوهشگران جوان دانشگاه شهید باهنر کرمان

سیدمهدی ناصرعلوی

استادیار بخش زراعت دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

روح الله عبدالشاهی

دانشیار بخش زراعت دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان