بررسی اثر تیمار سیلیس و جهت کشت بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه گلرنگ (.L Carthamustinctorius)تحت تنش خشکی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 607

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_094

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

تنش آب رشد و نموگیاه را از طریق فرایندهای فیزیولوژیکی تحت تاثیر قرار میدهد.سیلیس مولکولی است که درفرایندهای مختلف گیاه وپاسخ به تنش های زیستی وغیر زیستی دخالت داردنشان داده شده است که غلظت های مناسب سیلیس خارجی و جهت کشت مناسب،باعث افزایش کارایی و رشد گیاه می گردد.در این پژوهش از پیش تیمار3 در ده هزار سیلیکات سدیم و جهتهای شمال - جنوبی و شرقی - غربی درگیاه گلرنگ تحت تنش خشکی استفاده گردید و نقش سیلیس و جهت کشت در برخی خصوصیات مورفولوژیکی اندام هی هوایی گیاه گلرنک در تنش خشکی مورد بررسی قرار گرفت.دادههای این مطالعه نشان داد که تنش خشکی و جهت کشت بر و وزن کل گیاه موثر بود و اثرمتقابل آبیاری، تیمار سیلیس و جهت کشت بر ارتفاعو وزن تر برگ تاثیر گدا شت همچنین تعداد ساقه های فرعی تحت تاثیر سیلیس و جهت کشت قرار گرفت.

نویسندگان

عصمت جمالیزاده بهاآبادی

دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت،عضو انجمن پژوهشگران جوان دانشگاه شهید باهنر کرما ن

سیدمهدی ناصرعلوی

استادیاربخش زراعتدانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

روح الله عبدالشاهی

دانشیاربخش زراعتدانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان