بررسی آزمایشگاهی تاثیر سازه های کنترل رسوب بر توپوگرافی بستر در اطراف آبگیر 90 درجه

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 553

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_084

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

کنترل رسوب و تامین آب مورد نیاز با حداقل رسوبات همواره از اهداف مهم در انحراف آب از رودخانه ها می باشد . سازه های کنترل رسوب ورودی به آبگیرمی توانند بر توپوگرافی تاثیراتی داشته باشند.از اینرو در این تحقیق بصورت آزمایشگاهی تاثیر تعدادی از سازه های کنترل رسوب ورودی به آبگیر جانبی 90 درجه شامل آبشکن، آستانه و صفحات مستغرق بر توپوگرافی بستر در اطراف آبگیر جانبی بررسی شده است. آزمایشات در سه نسبت دبی آبگیری 12/0 ،15/0 و 18/0 انجام شده است و در هر حالت توپوگرافی بستر در بالادست تا پایین دست آبگیر در کانال اصلی توسط بستر نگار لیزری و عمق سنج برداشت شده است و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که هر یک از سازه های مذکور تاثیرات مطلوب یا نا مطلوبی بر توپوگرافی بستر بویژه در نزدیکی دهانه آبگیر دارند. همچنین تاثیر صفحات مستغرق بر توپوگرافی بستر و آبشکن بسیار چشمگیر می باشد.

نویسندگان

علی عطارزاده

استادیار گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی قم

مسعود قدسیان

استاد دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس تهران

سیدعلی ایوب زاده

استاد دانشکده کشاورزی، گروه سازههای آبی ، دانشگاه تربیت مدرس تهران

سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری

استاد دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس تهران