تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی و صفات بیوشیمیایی نشاء عروسک پشت پرده در گلخانه

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 771

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_042

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

عروسک پشت پرده (.l peruviana physalis (از خانواده solanaceae ،ازسبزیهای میوهای فصل گرم و بومی جنوب آمریکا میباشد که تنوع زیادی در دنیا (حدود 120 واریته) برای آن گزارش شده است. این گیاه علاوه برداشتن خواص تغذیهای و ظاهر زیبا، دارای خواص دارویی فراوانی است و یکی ازگیاهان حایز اهمیت در خانواده بادمجانیان میباشد. این پژوهش با هدف بررسی اثر غلظتهای 0 ، 75/0 و 2/0 میکرومولار براسینواسترویید بر برخی از صفات فیزیولوژیکی گیاه عروسک پشت پرده انجام گرفت. این آزمایش در قالب طرح بلوک کاملا تصادفی )RCD )با سه تکرار انتخاب و در گلخانه دانشگاه شهید با هنر کرمان در زمستان 1394 اجرا گردید. نتایج نشان داد، که اثر هورمون براسینواسترویید (پرایمینگ بذر) بر برخی از پارامترهای فیزیولوژیکی (شاخص کلروفیل، طول ریشه، ارتفاع بوته، وزن تر اندام هوایی ) و صفات بیوشیمیایی (نشت یونی، کلروفیل a (در سطح احتمال 5 درصد اثر معنی داری داشت.

نویسندگان

هاشم احمدپور

دانشجو گروه علوم باغبانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان،

سیدمحمدجواد آروین

استاد گروه علوم باغبانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

علی رجب قانع

دانشجو گروه علوم باغبانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان،