بررسی روند شاخص خشکسالی پالمر منطقه دشت بیرجند با استفاده از روش ناپارامتریک من کندال

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 873

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_020

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

خشکسالی پدیده ای اقلیمی بوده و به عنوان بخشی از اقلیم یک منطقه محسوب می شود. این پدیده دارای خصوصیاتی است، که آن را از سایر بلایای طبیعی جدا می کند . تحقیقات انجام شده نشان می دهد که در بین حوادث طبیعی، خسارات ناشی از خشکسالی بیشترین مقدار را شامل است . لذا پایش گسترده آن و ایجاد یک نظام هشدار و پیش آگاهی در مناطق مستعد خشکسالی، امری اجتناب ناپذیر است . یکی از ابزارهای اصلی پایش خشکسالی، استفاده از شاخص های خشکسالی میباشد در میان شاخص های خشکسالی، شاخص هایی که مبتنی بر مدل های بیلان آبی باشند می توانند نتایج بسیار مفید و ارزشمندی را جهت کمک به مدیریت خشکسالی و کاهش اثرات آن ارایه نمایند. مقاله حاضر، شاخص شدت خشکسالی پالمر را به عنوان الگوی معتبر و کاربردی ، مورد استفاده قرار داده است پارامترهای اصلی ورودی، شامل (بارندگی : P ،(درجه حرارت (T (و مقدار آب قابل دسترسی (AWC (است. در هر دوره، تبخیر - تعرق پتانسیل با استفاده از اطلاعات به دست آمده بر اساس الگوی دو لایه ای ذخیره ی رطوبت خاک محاسبه میشوند . در پایان نتایج خروجی الگو، که شاخص انحراف رطوبت ماهانه (Z (و شاخص شدت خشکسالی (X (می باشد، ارایه می شود . در این مقاله با استفاده از نرم افزاری که جهت محاسبه شاخص شدت خشکسالی پالمر طراحی شده، این شاخص برای ایستگاه سینوپتیک بیرجند طی دوره ی آماری 2014-1985 میلادی، محاسبه و ارایه گردیده است و روند آماری شاخص در مقیاس سالانه و ماهیانه با استفاده از آزمون ناپارامتریک من کندال صورت گرفت . نتایج نشان داد که ماکزیمم pdsi در سال 1993 و به میزان 76/3 و مینیمم pdsi در سال 2004 به میزان 74/3 -می باشد. همچنین در آزمون همگنی پتیت، نقطه تغییر ماه فوریه سال 2000تعیین گردید.

کلیدواژه ها:

خشکسالی ، شاخص شدت خشکسالی پالمر ، بیرجند ، آزمون ناپارامتریک من کندال

نویسندگان

فاطمه حاجی آبادی

دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی دانشگاه زابل و کارشناس ارشد گروه علوم ومهندسی آب دانشگاه بیرجند

فرزاد حسن پور

دانشیار گروه علوم ومهندسی آب دانشگاه زابل

هادی معماریان

استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه بیرجند

احسان محمدی

دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی دانشگاه زابل