ویتامین سطوح مختلف ویتامین A جیره ای بر میزان تولید تخم، وزن تخم و مقدار خوارک مصرفی در بلدرچین ژاپنی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 477

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AASCONFERENCE02_021

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر پنج سطح صفر، 4000، 8000، 16000 و 32000 واحد بین المللی ویتامین A در کیلوگرم جیره بر میزان خوراک مصرفی، درصد تولید تخم و وزن تخم در بلدرچین ژاپنی بود. برا این منظور، تعداد 320قطعه بلدرچین ژاپنی بالغ بکار رفت. این آزمایش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 5 تیمار، 4 تکرار و تعداد 16 قطعه بلدرچین در هر تکرار که 12 قطعه ماده و 4 قطعه نر بود به مدت 42 روز اجرا شد. سطوح مختلف ویتامین A در جیره بلدرچین ژاپنی، بر میزان خوراک مصرفی، درصد تولید تخم و وزن تخم تاثیر معنی داری نداشتند (P≤ 0/05).

کلیدواژه ها:

ویتامین A ، بلدرچین ژاپنی ، وزن تخم ، تولید تخم و مصرف خوراک

نویسندگان

معصومه داودزاده

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشکده علوم دام و صنایع غذایی و دانشگاه کشاورزی منابع طبیعی خوزستان

صالح طباطبایی

دانشیار، گروه علوم دامی، دانشکده علوم دام و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

علی آقایی

مربی، گروه علوم دامی، دانشکده علوم دام و صنایع غذایی و دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

خلیل میرزاده

دانشیار، گروه علوم دامی، دانشکده علوم دام و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان