تحلیل ساز و کارهای توسعه کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزی ایران

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 488

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AASCONFERENCE02_001

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق شناسایی ساز و کارهای توسعه روحیه کارآفرینی در بین دانشجویان آموزش عالی کشاورزی می باشد. توجه به امر کارآفرینی در میان دانشجویان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی است. با بررسی تحقیقات مختلف طی سال های گذشته مشخص گردید که بین متغیرهای مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، تحصیلات والدین و توسعه روحیه کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین توسعه مراکز رشد در دانشگاه، توسعه تیم های کارآفرینی در دانشگاه، داشتن اعتماد به نفش و خودباوری و دارا بودن قدرت تحلیل مشکلات بیشترین تاثیر را در توسعه روحیه کارآفرینی دارند. از میان مواد تحلیل شده به ترتیب نداشتن سرمایه یا پس انداز شخصی، قوانین شخت گیرانه بانک ها و موسسات خصوصی و دولتی در وام کوتاه مدت و بلندمدت و ناتوانی در به دست آوردن منابع مالی بیشترین تاثیر را در ممانعت از توسعه روحیه کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزی دارند.

نویسندگان

مریم پنایی شمی

کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی گروه ترویج کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

احمدرضا عمانی

دانشیار، دکتری ترویج کشاورزی، ترویج کشاورزی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد سلامی