تبیین ابعاد زیبایی شناختی رسانه های جدید

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,150

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MEDIA04_019

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1396

چکیده مقاله:

تاثیرات روز افزون رسانه های جدید در جامعه سبب شده است ظرفیت ها و نوع عملکرد این رسانه ها در حوزه های مختلفی نظیر اقتصاد، سیاست، ارتباطات، فلسفه و زیبایی شناسی مورد توجه قرار گیرد. نظر به اینکه ابعاد و جنبه های زیبایی شناسی رسانه در چارچوب قابلیت های بیانی و ظرفیت های هر رسانه ای تعریف و آشکار می شود، مطالعه رسانه ها از منظر زیبایی شناسی امکان پالایش شیوه ها و معیارهایی برای ایجاد و انتقال پیام های موثر و کارآمد در ارتباطات رسانه ای را فراهم می آورد، از این رو پژوهش حاضر، با طرح پرسش از چگونگی و کیفیت ایجاد معنا و احساس در بیان رسانه ای سعی در تبیین زیبایی شناسی رسانه های جدید مبتنی بر رایانه دارد و با هدف فهم دقیق تر اهمیت توجه به اصول زیبایی شناختی در بیان رسانه ای، مفهوم زیبایی شناسی در این رسانه های جدید را مورد توجه قرار می دهد. روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی و شیوه جمع آوری اطلاعات بر اساس رجوع به منابع کتابخانه ای می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد ملاحظات زیبایی شناختی می تواند به عنوان رویکردی مهم در زمینه مطالعات رسانه های جدید در نظر گرفته شود.

کلیدواژه ها:

زیبایی شناسی ، رسانه ، رسانه های جدید ، زیبایی شناسی رسانه ها

نویسندگان

سمیرا سیف علی

دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

اصغر فهیمی فر

دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

امیرعبدالرضا سپنجی

استادیارگروه مطالعات راهبردی فرهنگ و ارتباطات، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی