بهبود مقاومت الکتریکی و جذب آب بتن سبک دانه سازه ای توسط باکتری

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 646

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCNMS06_020

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1396

چکیده مقاله:

استفاده از بتن سبک در سازه های با کسب مقاومت مورد نیاز طراحی و وزن کم گزینه ی مناسبی برای اهداف مهندسی سازه میباشد.استفاده از باکتری های تولید کننده ی رسوبات کلسیم کربنات در بتن معمولی در پر کردن خلل و فرج و بهبود ویژگیهای بتن توسط محققین تایید و لزوم گسترش مطالعات در این زمینه تاکید شده است. افزایش مقاومت الکتریکی بتن نشانه ای برای کاهش جذب آب و افزایش مقاومت فشاری بتن و از پارامترهای موثر در خوردگی می باشد. لذا در این تحقیق بر آن شدیم تاثیر رسوبات باکتری S Pasteurii را بر بهبود پارامتر مقاومت الکتریکی بتن سبک سازهای بررسی نماییم. آزمایش غیر مخرب مقاومت الکتریکی بر روی بتن حاوی باکتری S Pasteurii با ساخت 9 نمونه ی استوانه ای و آزمایش جذب آب برای 12 نمونه مکعبی در 2 محیط آب و آب حاوی باکتری همراه مواد واکنش دهنده جهت ترمیم سطحی پرداخته شد. بررسی نتایج حاکی از تاثیر مثبت باکتری در کاهش نفوذ آب و افزایش مقاومت الکتریکی نمونه ها می باشد. نتایج موجب افزایش 40 درصد مقاومت الکتریکی نمونه های ترمیم سطحی نسبت به نمونه های شاهد آب معمولی می باشد.همچنین تصاویر میکروسکوپ الکترونی حاکی از کاهش خلل و فرج بتن و توپر و متراکمتر شدن آن بود.

نویسندگان

نفیسه حسینی بالام

کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان

داوود مستوفی نژاد

عضو هیت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان