تاثیر جهانی شدن بر توسعه ی پایدار مطالعه ی موردی : شهر سیرجان استان کرمان

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 452

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ESUD03_125

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1396

چکیده مقاله:

جهانی شدن مچموعه ای از فرایند های چند بعدی و پیچیده است که عرصه های متعددی از جمله اقتصاد ، ایدیولوژی ، سیاست ، فرهنگ و محیط زیست را در بر می گیرد و موجب افزایش وابستگی کشورهای جهان به یکدیگر می شود از منظر اقتصادی ، سیر تاریخی جهانی شدن را می توان به چهار مرجله داخلی ، بین المللی ، چند ملیتی و جهانی تفکیک کرد .در مقاله ی حاضر با روش تحقیق در مقاله ی حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد و نوع هدف بینادی است که با بهره گیری از مطالعات داخلی و خارجی و منابع معتبر کتابخانه ای و اسنادی و مطالعات میدانی و جمع آوری شده است . چنانچه با بهره گیری از ابعاد و شاخص های جهانی شدن و تاثیر آن بر توسعه ی پایدار ( شهر سیرجان) ، در قالب تکنیک سوات ، نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها و تهدیدات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و با هدف تبیین تقش جهانی شدن بر توسعه ی پایدار شهر سیرجان ، مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج تحقیق نشان می دهد : با توجه به فرصت ها و چالش های جهانی شدن برای توسعه ی پایدار شایسته است رویکردی فراگیر و بین رشته ای برای دست یابی به توسعه ی پایدار در جوامع توسعه یافته و در حال توسعه اتخاذ گردد و یا تحلیلی جامع درباره ی رابطه رفاه اقتصادی و اجتماعی با محیط زیست ، سلامت عمومی و ایمنی و کسب توانمندی و اشتغال زایی معنادار ، راه حل های چند منظوره برای مقابله با چالش های پایداری ارایه گردد.

نویسندگان

الهه صفی جهانشاهی

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه حکیم سبزواری

محمدجواد صفایی

استادیار دانشگاه حکیم سبزواری