تسهیلات بانک ها و سرمایه گذاری خصوصی در ایران

سال انتشار: 1381
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 455

فایل این مقاله در 36 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJER-4-13_006

تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1396

چکیده مقاله:

مقاله حاضر برگرفته از پژهشی به عنوان بررسی اثرات اعتبارات شبکه بانکی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی تبیین علل آن است به این منظور ابتدا نظریه های کلاسیک سرمایه گذاری مورد مطالعه قرار گرفته و سپس با توجه به شرایط خاص کشور و با بهره گیری از سایر مطالعات انجام شده در این زمینه الگویی را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی ایران طراحی کرده ایم که در آن سرمایه گذاری بخش خصوصی به صورت تابعی از سرمایه گذاری بخش دولتی تولید ناخالصی داخلی نرخ تورم وام ها و اعتبارات اعطایی شبکه بانکی به بخش خصوصی است نتایج حاصل از تخمین الگوی مورد بحث بیانگر تاثیر معنی دار اعتبارات اعطایی شبکه بانکی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی است در بررسی علل این تاثیر سیاست های پولی و اعتباری دلایل ساختاری و جانشینی پول و سرمایه مطرح و پیشنهادهای لازم ارایه شده است

نویسندگان

مصطفی سلیمی فر

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

مسعود قوی

کارشناس ارشد علوم اقتصادی