نظریه خنثی سازی جرم و ارتباط آن با عدالت ترمیمی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 426

فایل این مقاله در 28 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CLR-3-11_004

تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1396

چکیده مقاله:

عدالت ترمیمی به عنوان رویکردی نوین در عرصه عدالت کیفری، در صدد جبران زیان های حاصل از جرم و ترمیم روابط از هم گسیخته است. آنچه در این میان مهم است، شناخت مبانی نظری این مفهوم است. در این پژوهش، نظریه خنثی سازی جرم به عنوان یکی از مبانی نظری عدالت ترمیمی مورد بررسی قرار گرفته است تا ارتباط این دو مشخص شود. مطابق این نظریه، فرد بزه کار علی رغم آگاهی از زشتی و نادرستی عمل خویش، با به کارگیری پنج فن (انکار بزه دیده) ، ( انکار مسیولیت) ، ( انکار صدمه و زیان) ، (وفاداری به تعهدات بالاتر) ، ( محکوم کردن محکوم کنندگان) اقدام به خنثی ساختن تصویر قبیح جرم کرده و ارتکاب جرم (موجه) می داند که در نتیجه آن، مسیر وقوع جرم هموارتر می شود.برنامه های عدالت ترمیمی زمینه ای فراهم می سازند تا شخص بزهکار در جریان یک فرایند مشارکتی و جامعوی پی به نادرستی کردار خود و فنون توجیه کننده آن برده و مسوولیت اعمال خود را بپذیرد. این پژوهش در صدد است تا با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و شیوه کتابخانه ای به بررسی این موضوع بپردازد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

اسمعیل رحیمی نژاد

دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تبریز

مهدی اقایاری

دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تبریز (نویسنده مسیول )

غلامرضا قلی پور

دانشجوی دکتری رشته حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی