بررسی تاثیر گروه تروریستی داعش بر اقتصاد کشورهای منتخب منطقه

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 679

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MCONFI01_030

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1396

چکیده مقاله:

گروه تروریستی عراق و شام موسوم به داعش، که با شیوه هایمختلف از جمله سرقت، باج گیری، فروش نفت، آدم ربایی وفروش آثار باستانی میلیون ها دلار درآمد کسب کرده و ازحمایت های آشکار و پنهان داخل و خارج منطقه خاورمیانهبرخوردار می باشد، به ثروتمندترین سازمان تروریستی جهانتبدیل شده و همین امر، سیاست های این گروه را در راستایتامین خواسته های حامیان و بالتبع ایجاد مشکلاتی برایسایرین هدایت می کند. از جمله فعالیاتی که به صورتگسترده از جانب این گروه انجام می شود، علاوه بر ایجادناامنی در منطقه که فعالیات اقتصادی منطقه را تحت الشعاعخود قرار می دهد، تسخیر منابع نفتی و گازی و صدور آن باقیمت پایین به کشورهای حمایت کننده آن است که، همینامر وضعیت اقتصادی کشورهای منطقه (بالاخص کشورهایدارای منابع نفتی و گازی) و روابط تجاری آنها را تحت الشعاعخود قرار می دهد.بر این اساس، مقاله حاضر در نظر دارد تا با رویکرد تحلیلی،ضمن بررسی این گروه، ماندگاری و حامیان آن، وضعیتاقتصادی آن را مورد نقد و بررسی قرار داده و تاثیر فعالیتهایآن بر کشورهای منطقه (بالاخص کشور ایران) را تبیین کند.نتایج تحقیق به شرح زیر است: همزمان با قدرت گیری داعشدر منطقه، تجارت دو جانبه ایران با عراق، سوریه و ترکیه که ازشرکای تجاری ایران می باشند، با نوعی افت مواجه شده کهاین عامل حاکی از نفوذ این گروه تروریستی در منطقه می باشد.

نویسندگان

سمیرا متقی

عضو هیات علمی (استادیار) دانشگاه پیام نور، گروه اقتصاد

مهدی کشاورز

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور، گروه اقتصاد