تهیه اطلس باد در مناطق کوهستانی با استفاده از روش های همگرایی در حل معادلات غیرخطی دینامیک سیالاتی در یک سایت نمونه

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 367

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IEAC03_072

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1396

چکیده مقاله:

در این مقاله، برای تهیه اطلس باد مناطق کوهستانی به روش همگرایی در حل معادلات غیرخطی، داده های دریافت شده توسط ایستگاه هواشناسی با استفاده از نرم افزار غیرخطی (ویندسیم) در چند نمونه از عوارض کوه شناسی مختلف که تاثیر بسزایی روی رژیم باد دارند، توسط نرم افزار مدل سازی که بر اساس روابط دینامیک سیالات محاسباتی تغییرات جریان، اغتشاش، فرکانس سیال را محاسبه می کند، مورد مطالعه قرار گرفته است. در این نرم افزار با استفاده از سل بندی منطقه مورد بررسی، تاثیرات انرژی باد بر روی سلول های مدل سازی شده که به توپوگرافی منطقه و زبری زمین نیز بستگی دارد مدل می نماییم. نتایج و خروجی های این نرم افزار شامل اطلس سرعت باد در 12 جهت جغرافیایی و نمودارهای سرعت باد در 3 جهت x ,y ,z و انرژی جنبشی و انرژی پتانسیل که با حل معادلات دینامیک سیالات محاسباتی، نتایج معادلات در نهایت همگرا می شوند، بدست آورده می شوند.

نویسندگان

امیرسینا جورابلی

گروه مهندسی سیستم های انرژی، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

محمد ساتکین

گروه مهندسی سیستم های انرژی ، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران