بررسی اثر توپوگرافی بر سرعت باد با مدل سازی نرم افزاری به دو روش خطی و غیرخطی در یک سایت نمونه

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 374

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IEAC03_071

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1396

چکیده مقاله:

در این مقاله، برای دستیابی به معادل های بین شکل عوارض کوه شناسی و تاثیر بر افزایش اغتشاش جریان باد، با استفاده از داده های بادی دریافت شده توسط ایستگاه های هواشناسی و با مدل سازی به دو روش خطی و غیرخطی در چند نمونه از عوارض کوه شناسی مختلف که تاثیر بسزایی روی رژیم باد دارند، توسط نرم افزار مدل سازی که بر اساس روابط دینامیک سیالات محاسباتی تغییرات جریان، اغتشاش، فرکانس سیال را محاسبه می کند، مورد مطالعه قرار گرفته است.در نهایت اطلس باد بدست آمده از دو نرم افزار خطی و غیرخطی و سرعت باد بدست آمده از دو نرم افزار برای منطقه مورد بررسی را در سه وضعیت کوهشناسی (قله ،یال، دره) و مسیرهای انتخاب شده در راستای جهت باد غالب (نقاط در طرفین و همچنین برروی تاج یال در هر مسیر برای تعیین جهت باد غالب منطقه، انتخاب شده است) با یکدیگر مقایسه کرده و نتیجه حاصل شده، دقت بیشتر نرم افزار غیرخطی نسبت به نرم افزار خطی را نشان می دهد. با حرکت از دره به سمت قله با افزایش شیب و ارتفاع اختلاف سرعت بین این دو نرم افزار کم می شود، لیکن با افزایش شیب و ارتفاع تغییرات سرعت از روند خاصی پیروی نمی کند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

امیرسینا جورابلی

گروه مهندسی سیستم های انرژی، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

محمد ساتکین

گروه مهندسی سیستم های انرژی ، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران