جایابی و اندازه یابی بهینه ی فیلترهای اکتیو در سیستم قدرت با استفاده از الگوریتم بهینه سازی کشتل

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 515

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ECICONFE01_077

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1396

چکیده مقاله:

با فراگیر شدن و افزایش تعداد بارھای مبتنی بر فناوری الکترونیک قدرت در شبکه، که به منظور افزایش کارایی و بھینه سازی مصرف انرژی به کار می روند، اعوجاج ھارمونیکی ولتاژ در سیستم ھای قدرت، به طور روز افزون در حال افزایش است. فیلترھای قدرت اکتیو گزینه ی مناسبی برای حل چنین مشکلی ھستند. یک شیوه ی استفاده از این فیلترھا، نصب آنھا در نقاط مناسب و کنترل آنھا به گونه ایست که اعوجاج ھارمونیکی ولتاژ را در تمام یا تعدادی از شین ھا به حداقل برسد؛ چنین سیستمی از فیلترھای اکتیو به APLC موسوم است. عملکرد مطلوب چنین سیستمی منوط به انتخاب مکان ھای مناسب برای نصب فیلترھا و نیز تعیین جریان ھای تزریق شده توسط آنھا می باشد. در این مقاله، دستیابی به این اھداف از طریق حل یک مسیله ی بھینه سازی انجام شد است که در آن از الگوریتم نوین و ایرانی کشتل استفاده گردیده است. در مسیله بھینه سازی، ھدف، تعیین ارضاء قیود استانداردھای ھارمونیکی ولتاژ، با استفاده از کمترین جریان تزریقی فیلترھای اکتیو، به منظور کمینه سازی قدرت مورد نیاز برای فیلترھا بوده است. برای تایید کارایی الگوریتم پیشنھادی، شبیه سازی کامپیوتری بر روی یک شبکه نمونه ی 18 شینه با 4 بار غیرخطی انجام شده است. این کار برای 4 تعداد مختلف فیلتر اکتیو به انجام رسیده و در ھر مرحله THD ولتاژ شین ھای سیستم تعیین گردیده و با مقدار پیش از فیلترگذاری مقایسه شده است. در نھایت نیز نتیجه ھای بدست آمده با نتایج حاصل از الگوریتم ژنتیک مقایسه شده است.

نویسندگان

کاوه پورابزاهیمی فومنی

دانشجو کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی بزق و کامپیوتز ، دانشگاه علم و فناوری مازندران

سید عبداله موسوی

استادیار، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ، دانشگاه علم و فناوری مازندران، بهشهر ایران

ایرج احمدی

استادیار، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ، دانشگاه علم و فناوری مازندران، بهشهر ایران